Personal stories

هر یک از این ایرانی ها روایت اینکه چگونه به شناخت عیسای مسیح به عنوان منجی نایل آمده است را بازگو می کند

____________________

Picture8

« من این موعظه را شنیدم جایی که عیسی می گوید : « دشمنان خود را دوست بدارید.» من هرگز این سخن را در گذشته نشنیده بودم. این قضیه باعث شد که بخواهم شخصی که این چنین سخنی گفته است را بشناسم.» این امر باعث شد که این مهندس ایرانی به جستجو در انجیل بپردازد تا اینکه متقاعد می شود که عیسی همان نجات دهنده ای است که او به آن نیاز دارد

___________________

Picture7

« من قادر به درک این موضوع که چگونه ممکن است یک خدای عادل گناهان را ببخشد، نبودم.» یک خانم مسلمان ایرانی در تقلای درک کردن این موضوع است که با توجه به تعالیم اسلام اگر خدا عادل است، گناه نمی تواند بخشیده شود. او در مورد اینکه چگونه مسیح مجازات گناهان ما را به جان خریده است، شنیده و درک می کند که مسیحیت پاسخ به این سؤال را در انجیل داده است

___________________

Picture9

« من اسلام را رد کردم و ملحد ( منکر خدا ) شدم و زندگی شرارت آمیزی را تجربه کردم. در انگلستان پیام مسیحیت را شنیدم و عاقبت توبه کردم و به عیسای مسیح ایمان آوردم تا مرا نجات دهد.» این فرد ایرانی به دلیل اینکه منکر خدا شده بود، ایران را ترک کرد. سفر او به انگلستان در نهایت منجر به ایمان آوردن به خداوند عیسی مسیح شده است

___________________

ebe

 

او در یک خانواده مسلمان بزرگ شد و به او تعلیم داده شد که مسیحیت یک جرم است.وقتی که به انگلستان آمد، با مسیحیان ایرانی ملاقات کرد. در ابتدا او به کلیسا آمد تا تقاضای پناهندگی خود را محکم تر کند. پس از مدت کوتاهی او شروع به گوش کردن می کند و سپس از عیسی مسیح می خواهد که او را نجات دهد. او لحظاتی قبل از اینکه غسل تعمید بگیرد به عنوان یک ایماندار صحبت می ک.