روایت خدا


 

 

داستان خدا یک ویدئوی آنلاین می باشد که تاریخ جهان را از آفرینش تا ظهور مسیح بیان می کند